« Tagasi

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektrooniliseenampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 07.02.2023. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee."

Avalik elektrooniline enampakkumine