« Tagasi

Selgunud on Tapa Gümnaasiumi uus direktor

 

Tapa Vallavalitsus annab teada, et konkurss Tapa Gümnaasiumi uue direktori leidmiseks oli edukas ja valituks osutus Katrin Kits.

Tapa Gümnaasiumi uus juht Katrin Kits on lõpetanud Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi, kus ta omandas bakalaureuse kraadi kultuuriteaduses ja magistrikraadid inglise keele võõrkeeleõpetaja suunal ning filosoofias. Tal on pedagoogiline töökogemus klassiõpetaja-ja inglise keele õpetajana Tallinna Kunstigümnaasiumist,  Kohila Mõisakoolist,  Püünsi Koolist ja Tallinna Muusika- ja Balletikoolist.

„Minust sai õpetaja, sest mind motiveerib soov teha midagi tähenduslikku ja anda õpilastele väärtuste pagas, mis kannaks neid kogu elu, et neist saaksid hoolivad ja oma täie potentsiaalini jõudnud ühiskonnaliikmed. Olen õpetajana kasvanud koos oma õpilastega algklassidest gümnaasiumini. Kolleegidega külg-külje kõrval töötades olen kogenud erinevaid koolikultuure keset suuri muutusi ja mõistnud, kui oluline roll on juhil koolis hea ja koostöise õhkkonna loomisel," kirjeldas Katrin Kits, lisades, et temas sündis koolijuht, sest on olemas suur tahtmine teha midagi Eesti hariduse heaks.

„Mind inspireeris Tapale tulema unikaalne olukord, sidus kogukond, kus tunnen end väga oodatuna. Minu soov Tapa Gümnaasiumi juhina on luua motiveeritud ja kokkuhoidev koolipere, kus iga õpetaja ja õpilane tunneb end väärtusliku ja hoituna, tunneb rõõmu oma tööst ja õppimisest, mis on aluseks elukestvale õppimisele, enesearengule ja potentsiaali teostumisele. Tahan luua iga uue õpetaja ja õpilase toetamiseks mentorlussüsteemi," kinnitas Katrin Kits.

Uus koolijuht näeb ametisse astumise esimese ülesandena seda, et asuda kaardistama tegelikku olukorda, kogukonna ootusi, õpetajate ja õpilaste soove ja vajadusi. „Tahan kuulata ära kõik osapooled - mõlema kooli hoolekogud ja lapsevanemad, et ühendada Tapa Gümnaasium ja Tapa Keelekümbluskool just sellise tempo ja konkreetsete muudatustega, mis kõigi jaoks on parimad," rääkis Kits.

Vallavanem Valdo Helmelaidi sõnul kallutas kaalukausi Katrin Kitse kasuks tema kõrge motivatsioon ja hariduslik taust, aga samuti keelteoskus ja  koolide ühendamise kogemus.  

Konkursikomisjoni koosseis oli järgmine: esimees Valdo Helmelaid, liikmeteks volikogu esimees Alari Kirt, volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni liige Ülle Oru, volikogu eelarve- ja hariduskomisjoni liige Rein Tali, Tapa Gümnaasiumi hoolekogu esindaja Joel Alla, Tapa Keelekümbluskooli hoolekogu esindaja Igor Pshenichny, abivallavanem  Riina Haljasoks ja vallasekretär Piret Treial. Komisjon tegi otsuse 5. juunil 2023.