« Tagasi

Tänasest saavad kogukonnad taas kohalikeks algatusteks toetust taotleda

1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida.

Sel aastal panustab riik läbi programmi kogukondade arengusse 1,2 miljonit eurot. Maksimaalne toetussumma on 4000 eurot projekti kohta, taotluste esitamise tähtaeg on 3. aprill kell 16.30.

Kohaliku omaalgatuse programmiga aidatakse kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda kahest meetmest.
Kogukonna arengu meetmega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning maksimaalne toetussumma on 2500 eurot. Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse, maksimaalne toetus on 4000 eurot.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides oma piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas, kuhu saab taotlusi esitada 3. aprillini kuni kell 16.30. allolevatel linkidelt:

Lääne-Virumaa KOP kevadvoor 2023 meede "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"

Lääne-Virumaa KOP kevadvoor 2023 meede "Kogukonna areng"

Taotlusvooru viib läbi maakondlik arendusorganisatsioon: Lääne-Viru maakond - MTÜ Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit <https://www.virol.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm

 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2023. aasta kevadvooru üleriigilised infopäevad toimuvad veebikeskkonnas Zoom:

teisipäeval, 7 märtsil algusega kell 14.00

kolmapäeval, 8. märtsil algusega kell 10.00

esmapäeval, 13. märtsil algusega kell 14.00 (venekeelne)

teisipäeval, 14. märtsil algusega  kell 17.00

Infopäeval tutvustatakse nõudeid taotlejale ja taotlusele ning e-toetuse keskkonnas taotlusvormi ja aruande täitmist.

Eelnevat registreerimist ei toimu. Infopäevi ei salvestata.  

Kevadvoorus toetusteks jagatav summa on 51 000 eurot.

Meetme üldinfo: Riigi Tugiteenuste Keskus <https://rtk.ee/meede-kohaliku-omaalgatuse-programm>, programmi määrus: Riigi Teataja <https://www.riigiteataja.ee/akt/124032021007>.