25.09.23

Tapa vallavolikogu  27. istung toimub neljapäeval 28. septembril 2023, kell 16.00 Tapa Vallavalitsuses volikogu istungite saalis.

 1. 16.00 – 16.10  Tapa vallavolikogu otsuse „Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks" eelnõu (riigihange käidukorraldusteenuse ostmiseks) – ettekandja Ene Orgusaar, hankespetsialist
 2. 16.10 – 16.20 Tapa vallavolikogu otsuse „Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks" eelnõu (riigihange mootorikütuse ostmiseks) – ettekandja Ene Orgusaar, hankespetsialist
 3. 16.20 – 16.35 Tapa vallavolikogu määruse „Tapa Gümnaasiumi põhimäärus" eelnõu – ettekandja Tuuli Roostfeldt, haridusspetsialist
 4. 16.35 – 16.50 Tapa vallavolikogu otsuse „Tapa Valla Avatud Noortekeskuse asutamine" eelnõu, II arutelu – ettekandja Riina Haljasoks, abivallavanem
 5. 16.50 – 17.05 Info

 

Toimetaja: KUIDO MERITS
« Tagasi

Vallavalitsuse 8. juuni istungi päevakorra projekt

Vallavalitsuse 24. istung toimub neljapäeval, 8. juunil algusega kell 9.00 istungite saalis

 1. Tamsalu Kalor AS 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine – Helen Ruberg
 2. Tapa valla 2022. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine – Helen Ruberg, Marje Arraste, Marko Teiva
 3. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Marko Teiva
 4. Vallavara tasuta kasutusse andmine (MTÜ Tamsalu Muuseumi Sõprade Selts) – Marko Teiva
 5. Järelhooldusteenuse osutamise lepingu sõlmimine – Kristi Ale
 6. Lapsehoiuteenuse määramine – Kristi Ale
 7. Korteriomandi enampakkumise tulemuste kinnitamine – Lembit Saart
 8. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine – Linda Kelu-Toome
 9. Maa ostueesõigusega erastamine – Linda Kelu-Toome
 10. Tee ajutine sulgemine Jäneda külas – Jaanus Annus
 11. Liikluskorralduse muutmine Nooruse ja Pikk tänaval Tapa linnas – Jaanus Annus
 12. Volitus taksoveoloa, teenindajakaardi ja sõidukikaardi andmiseks – Jaanus Annus
 13. Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
 14. Ehitusloa andmine - Mati Tamm
 15. Ehitusteatise teavitatuks lugemine – Mati Tamm
 16. Kasutusloa andmine - Mati Tamm
 17. Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määruse nr 21 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas" muutmine – Riina Haljasoks
 18. Ametisse nimetamine – Valdo Helmelaid