Huvikooli õppetasust vabastamine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Eesti rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas elavate õppurite huvikooli õppetasude maksmisest vabastamine.

Teenuse maksumus

Huvikooli õppetasust vabastatakse järgmistel alustel:

  1. Tervislikel põhjustel

Tervislikel põhjustel võib kooli direktor õppetasu maksmisest võivb osaliselt (50% ulatuses) vabastada õppuri, kui õppetööst on puudutud rohkem kui 4 nädalat (28 kalendripäeva ja enam).

  1. Pere kolmas ja järgmine huvikoolis õppiv laps

Kui Tapa valla huvikoolides õpib ühest perest kolm või enam last, vabastatakse õppetasu maksmisest täies ulatuses kolmas ja järgnevad lapsed (vastavalt huvikooli sisseastumiseks esitatud avalduste järjekorras).

  1. Tapa valla spordikooli õpilased kes õpivad Audentese Spordigümnaasiumis

Kui Tapa valla Spordikooli nimekirja olev õppur õpib Audentese Spordi­gümnaasiumis vabastatakse ta spordikooli õppetasust täies ulatuses.

  1. Pere sissetulekust sõltuvalt

Kui õppuri pere on sattunud toimetulekuraskustesse võib õppetasu maksmisest vabastada  täies ulatuses kuni kolmeks kuuks. Toimetulekuraskuseks loetakse, kui perekonnale jääb pärast kõigist sissetulekutest (netopalk, stipendium, riiklikud rahalised hüvitised, elatisraha jms) põhjendatud elamiskulude mahaarvamist kuus kasutada summa, mis on alla kahekordset riiklikku toimetulekupiiri.

Menetlusaeg

Taotlus tuleb vormikohaselt esitada tähtaegselt. Menetluse kestus 10 päeva.  Soodustus hakkab kehtima kui esitatud taotlus on menetletud ja saanud vallavalitsuselt positiivse kinnituse.

Kontakt

Regiina Kaima, tel 5866 7395, regiina.kaima@tapa.ee

Teenuse taotlemine

  1. Tervislikel põhjustel osaliseks õppetasust vabastamiseks tuleb õppuri seaduslikul esindajal esitada kooli direktorile kirjalik avaldus.
  2. Kolmanda ja järgmise lapse õppetasust vabastamiseks tuleb õppuri seaduslikul esindajal esitad Tapa Vallavalitsusele vormikohane taotlus iga õppeaasta 1. oktoobriks. (2018 – erandlikult 30. novembriks)
  3. Tapa valla Spordikooli õpilasel, kes õpib Audentese Spordigümnaasiumis tuleb õppuri seaduslikul esindajal esitad Tapa Vallavalitsusele vormikohane taotlus iga õppeaasta 1. oktoobriks. (2018 – erandlikult 30. novembriks)
  4. Pere sissetulekust sõltuva õppetasust vabastuse saamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus Tapa Vallavalitsusele. Taotluse esitamise võimalus on  kolm korda õppeaasta jooksul:

01. oktoobriks, mille alusel on õppetasust vabastamise periood september-november;

10. detsembriks,  mille alusel on õppetasust vabastamise periood detsember-veebruar;

10. märtsiks,  mille alusel on õppetasust vabastamise periood märts-mai.

Õigusaktid

Tapa vallavolikogu määrus 29.10.2018 nr 38 "Tapa valla huvikoolide õppetasude suuruse ja maksmise kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/403092019022

Taotluse vormid

Taotlus õpilase huvikooli õppetasust vabastamiseks Tapa valla eelarvest:

Taotlus pdf-failina