Kriisikomisjon

11.12.20
COVID-19 viirusega seotud probleemide lahendamiseks moodustatud ajutine kriisikomisjon
 
Koosseis:
Kriisikomisjoni esimees:
Riho Tell - vallavanem
 
Komisjoni liikmed:
Andrus Freienthal – abivallavanem
Rain Sepping – abivallavanem
Dmitri Okatov – abivallavanem
Helen Ruberg – finantsosakonna juhataja
Piret Treial – vallasekretär
Margit Halop – jurist
Alina Roditšenko – avalike suhete spetsialist
 
_______________________________________________________________________________
 
 

Tapa Muusika- ja Kunstikooli direktori ettepanekul muutub kooli õppetöö korraldus

 

Tapa Muusika- ja Kunstikooli direktor Ilmar Kald pöördus Tapa vallavolikogu, vallavolikogu komisjonide ja vallavanema poole kirjaga, milles teavitab lastele ohtlikust olukorrast Tapa linna muusika- ja kunstikooli ruumides. Probleemiks on ventilatsiooni puudumine, mis avaldus direktori sõnul pärast teise korruse ruumide soojustamist. Direktori poolt hoones läbiviidud mõõtmised näitavad, et CO2 sisaldus õhus ületab kuni 4 korda normikohast piirmäära. Probleemi võimendab viiruse levikust tekkinud olukord. Ilmar Kaldi pöördumist arutas Tapa valla kriisikomisjon ning otsustas muusika- ja kunstikooli direktori ettepanekul viia õpilased üle distantsõppele. Samaaegselt alustab direktor läbirääkimisi alternatiivsete õppekohtade leidmiseks Tapa linnas. Ülevaadet võimalikest lahendustest ootab kriisikomisjon kooli direktorilt uue aasta alguses.

 
_______________________________________________________________________________
 
 
Viiruse leviku tõkestamiseks on Tapa vallavalitsus rakendanud piiranguid hallatavate asutuste töökorralduses.
 
Haridus ja huviharidus:
Tuleb järgida Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piiranguid, Terviseameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi. Vastavalt piirangutele ja soovitustele otsustab kooli juhtkond kooskõlastatult kooli pidajaga (vallavalitsusega) õpilaste distantsõppele suunamise vajaduse. Õpilased, kes on suunatud distantsõppele kui võimalikud lähikontaktsed nakatunuga, ei saa distantsõppel viibimise ajal osaleda ka huvitegevuses.
 
Sport, kultuur:
Spordi- ja kultuuriasutuste külastamisel tuleb järgida asutuse poolt kehtestatud ennetavaid ohutusmeetmeid. Huviringide ja ürituste, sh spordivõistluste läbiviimisel tuleb juhinduda Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutest.
 
Õpilaste toitlustamine:
Alates 23. novembrist korraldab Virumaa Koolitoit OÜ asemel haridusasutuste toitlustamist Tapa vald. Kooli poolt distantsõppele suunatud õpilastel on võimalik koolilõuna asemel saada toidupakk. Toidupakkide komplekteerimine ja väljastamine algab järgmisel, 49.-ndal nädalal. Täpsem info edastatakse koolide poolt e-keskkonnas.
 
Head Tapa valla inimesed, kutsume teid üles järgima seatud piiranguid ning olema piirangute suhtes mõistvad, samuti olema tähelepanelikud ja hoolivad üksteise vastu!