TUNNIPLAAN 2018/2019

 
 
SPORDIKOOLI ASTUMINE 
 
Spordikool võtab uusi õpilasi vastu õppeaasta jooksul.
 
Enne avalduse esitamist palume kontakteeruda treeneriga, et olla kindel ala ja treeningaegade sobivuses.
 
Spordikooli sisseastumiseks tuleb täita avaldus.
 
Kes soovib treeningrühma vahetada, täidab väljaastumisavalduse vastavalt erialalt ja uue sisseastumisavalduse soovitud erialale.
 
HUVIKOOLIDE ÕPPEMAKSU SOODUSTUSED
 
Tapa Vallavolikogu kinnitas 29.10.2018 määruse nr 38 „Tapa valla huvikoolide õppetasu suurused ja maksmise kord". Siinkohal teavitame antud määrusega loodud õppetasu maksmisest vabastamise võimalustest. 
 
1. Tervislikel põhjustel 
Tervislikel põhjustel võib kooli direktor õppetasu maksmisest õppuri osaliselt (50% ulatuses) vabastada, kui õppetööst on puudutud rohkem kui 4 nädalat (28 kalendripäeva ja enam). Selleks tuleb õppuri seaduslikul esindajal kooli direktorile esitada kirjaline avaldus.
 
2. Pere kolmas ja järgmine huvikoolis õppiv laps
Kui Tapa valla huvikoolides õpib ühest perest kolm või enam last, vabastatakse õppetasu maksmisest täies ulatuses kolmas ja järgnevad lapsed (vastavalt huvikooli sisseastumiseks esitatud avalduste järjekorras).
Selleks tuleb õppuri seaduslikul esindajal esitad Tapa Vallavalitsusele vormikohane taotlus iga õppeaasta 1. oktoobriks. Sellel õppeaastal ootame erandlikult taotlusi 30. novembriks (erandina detsembri lõpuks). Soodustus hakkab kehtima kui esitatud taotlus on menetletud ja saanud vallavalitsuselt positiivse kinnituse.
 
3. Tapa valla spordikooli õpilased kes õpivad Audentese Spordigümnaasiumis
Kui Tapa valla Spordikooli nimekirja olev õppur õpib Audentese Spordi¬gümnaasiumis vabastatakse ta spordikooli õppetasust täies ulatuses. 
Selleks tuleb õppuri seaduslikul esindajal esitad Tapa Vallavalitsusele vormikohane taotlus iga õppeaasta 1. oktoobriks. Sellel õppeaastal ootame erandlikult taotlusi 30. novembriks (erandina detsembri lõpuks). Soodustus hakkab kehtima kui esitatud taotlus on menetletud ja saanud vallavalitsuselt positiivse kinnituse.
 
4. Pere sissetulekust sõltuvalt
Kui õppuri pere on sattunud toimetulekuraskustesse võib õppetasu maksmisest vabastada  täies ulatuses kuni kolmeks kuuks. Toimetulekuraskuseks loetakse, kui perekonnale jääb pärast kõigist sissetulekutest (netopalk, stipendium, riiklikud rahalised hüvitised, elatisraha jms) põhjendatud elamiskulude mahaarvamist kuus kasutada summa, mis on alla kahekordset riiklikku toimetulekupiiri. Vormikohaseid taotlusi võtab vastu Tapa Vallavalitsus  3 korda õppeaasta jooksu:
1) 01. oktoobriks, mille alusel on õppetasust vabastamise periood september-november;
2) 10. detsembriks,  mille alusel on õppetasust vabastamise periood detsember-veebruar;
3) 10. märtsiks,  mille alusel on õppetasust vabastamise periood märts-mai.
Soodustus hakkab kehtima kui esitatud taotlus on menetletud ja saanud vallavalitsuse positiivse kinnituse.
Kõik õppetasust vabastamise võimalused kehtivad õppuritele, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tapa vald.
 
Taotluse vormi saad siit: