23.10.18
Dokumendid
 
 
 
Sotsiaaltoetuste määramise komisjon
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise komisjoni pädevuses on hoolekandespetsialistide nõustamine sotsiaaltoetuste andmise ja sotsiaalteenuste osutamise otsuste tegemise kaalumisel ning asjakohaste tõendite või andmete kogumisel. Komisjoni tööks on vajalik vähemalt kuue komisjoni liikme kohalolek koosolekul
 
Sotsiaaltoetuste määramise komisjoni koosseis:
  • Komisjoni esimees Aivi Must
  • Komisjoni aseesimees Maarika Mändla
  • Komisjoni sekretär Anne Klettenberg
  • Liikmed: Pille Eevardi, Ly Nelson, Sirje Salura, Jaanika Kirs, Relika Pedoson, Anu Loorits, Eha Altmäe.