Toetuse saajad 2019

31. juuli 2019 korraldusega nr 465 kinnitas Tapa Vallavalitsus 2019 aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru hindamistulemused.

Esitatud 36st taotlusest rahuldati järgmised taotlused:  

 

Jrk nr

Taotleja nimi

Projekti nimi

Otsustatud toetuse summa RIIK

Otsustatud toetuse summa KOV

Otsustatud omafinantseeringu summa

Projekti maksumus kokku

Kaalutud keskmine hinne

1.1.1

Katrin Topkin

Puurkaev ja veevärk Peetri kinnistul

1242,01

1242,01

1223,48

3707,50

3,86

1.1.2

Linda Kurg

Lepla talu puurkaevu puurimine ja veetrassi rajamine

1479,36

1479,36

1457,28

4416,00

3,72

1.1.3

Kertu Rõuk

Aruni kanalisatsioon

1537,65

1537,65

1514,70

4590,00

3,64

1.1.4

Katre Kirt

Hanso-Tõnu talu joogivee kvaliteedi parandamine

434,97

434,97

428,48

1298,41

3,60

1.1.5

Tarmo Tsukker

Laari talu puurkaev

884,40

884,40

871,20

2640,00

3,56

1.1.6

Tiia Asavi

Tahtu talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

1993,92

1993,92

1964,16

5952,00

3,52

1.1.7

Jaanus Virks

Kuie tee 2 puurkaev

1057,26

1057,26

1041,48

3156,00

3,20

1.1.8

Kristi Aleknavitšiene

Allika talu reoveesüsteem

1047,43

2310,37

2282,20

5640,00

3,20

 

Teate avaldamise alus „Hajaasustuse programm" § 17 lg 1 p 5