Sihtstipendiumi taotlus

Toetuse üldandmed

Kirjeldus

Tapa valla sihtstipendiumi eesmärgiks on motiveerida ja toetada täiskoormusel õppivaid üliõpilasi.

Toetuse suurus

1 000 eurot

Menetlusaeg

Stipendiumi maksmise otsustab Tapa vallavalitsus hiljemalt veebruarikuu jooksul

Vastutaja
Kontakt: Rain Sepping, 5053382, rain.sepping@tapa.ee
 
 
haridusspetsialist (ametikoht täitamata)
 

Toetuse taotlemine

Sihtstipendiumi on võimalik taotleda esimese semestri läbinud üliõpilasel:

kes on lõpetanud Tapa vallas põhikooli või gümnaasiumi,

kelle Eesti Rahvastikuregistri järgne elukoht on Tapa vallas,

kes on esimese semestri jooksul täitnud vähemalt 75% oma kinnitatud õppekava ainepunktidest.

Vajalikud dokumendid

  • Vastavasisuline taotlus;
  • Kooli õppeosakonna poolt välja antud väljavõte esimese semestri õpingukaardist.

Taotlused esitatakse Tapa vallavalitsusele iga aasta hiljemalt 15. veebruariks.

Õigusaktid

Tapa valla sihtstipendiumi määramise kord

Taotluse vormid

Sihtstipendiumi taotlus