Surma registreerimine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Surm registreeritakse Eesti perekonnaseisuasutuses juhul, kui isik sureb Eestis, välisriigis surnud isiku viimane elukoht oli Eestis või välisriigis surnud isikul oli Eesti kodakondsus. Kui surm on registreeritud välismaal, Eestis surma ei registreerita, kuid välisriigi surmadokument tuleb rahvastikuregistrisse kandmiseks esitada maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele.

Surma registreerimisel teeb perekonnaseisuametnik surmakande rahvastikuregistrisse. Surmakanne koostatakse  surma registreerimise avalduse ja arstliku surmateatise alusel.  Surma registreerimisel väljastab perekonnaseisuametnik surmatõendi.

Surm tuleb registreerida seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates.

Teenuse maksumus

Surma registreerimine – tasuta

Esmase surmatõendi väljastamine – tasuta

Menetlusaeg

Surmakanne koostatakse võimalikult lühikese menetlusaja jooksul.
Dokumentide menetluse maksimaalne aeg kolm tööpäeva.

Vastutaja

Tapa Vallavalitsus

Estelle Freimann
dokumendihalduse spetsialist
322 9662, estelle.freimann@tapa.ee

 

Tamsalu halduskeskus

Ursula Grau
kantselei sekretär
322 8431, 5382 5661 
ursula.grau@tapa.ee

Teenuse taotlemine

Surma registreerimiseks tuleb esitada Tapa Vallavalitsusele vastav avaldus isiklikult kohale tulles.

Surma registreerimise avalduse saab esitada abikaasa, sugulane, hõimlane, lahkunuga koos elanud isik, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseinik või muu isik, kellel on andmeid inimese surma kohta.

Kui surma registreerimise avalduse esitab matuseteenuse osutaja esindaja, siis tuleb tal esitada lisaks surma registreerimise avaldusele ja alusdokumentidele avalduse esitamise volitust tõendav volikiri.

Vajalikud dokumendid:

  • avaldus surma registreerimiseks (avalduse täidab avaldaja soovil perekonnaseisuametnik);
  • arstlik surmateatis, politseiasutuse teatis või kohtulahend surma tuvastamise või surnuks tunnistamise kohta;
  • surnu isikut tõendav dokument;
  • avaldaja isikut tõendav dokument.

Rohkem infot

Surma registreerimine ja matused (eesti.ee)

Perekonnaseisutoimingud (Siseministeerium)

Õigusaktid

Perekonnaseadus

Perekonnaseisutoimingute seadus

Isikuandmete kaitse seadus

Rahvastikuregistri seadus

Taotluse vormid

Surma registreerimise avaldus (PDF)