« Tagasi

1. Jalaväebrigaadi linnakus avati uus meditsiinikeskus ja tagalahoone

 

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktor Kusti Salm ja Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus avasid 5. veebruaril Kaitseväe Tapa linnakus meditsiinikeskuse laienduse ja Tagalapataljoni uue hoone. RKIK-i direktor ja brigaadiülem märkisid, et kaasaegne meditsiinikeskus tagab Tapal teenivatele kaitseväelastele ja liitlassõduritele vajaliku esmatasandi meditsiiniabi osutamise linnakus. Meditsiinikeskus on rajatud NATO kaasrahastamisega.

Tagalapataljon aga oli oma lao- ja büroohoonet oodanud juba peaaegu kakskümmend aastat. Nüüd tagab kaasaegne kompleks selle, et lahinguüksuste jaoks vajalik varustus on olemas kohapeal ning tagalapataljoni teenistujad saavad kaasaegsed töötingimused.

Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadis on tööl märkimisväärne hulk tsiviilisikuid, s.h. Tapa valla elanikke. Tapa valla jaoks on Kaitseväe linnakus iga uue kompleksi rajamine oluline, sest see mõjutab otseselt ja kaudselt tsiviilisikute jaoks töökohtade arvu kasvu.