« Tagasi

Algab Karja tänava teise lõigu rekonstrueerimine

Käesoleval aastal jätkub Tapal Karja tänava rekonstrueerimine ning tänav korrastatakse 635 m pikkusel  lõigul raudtee ülesõidust kuni raudtee Tapa kaubajaamani. Rajatakse uus teealus, sõidutee katend, tänavavalgustus, kinnistute mahasõidud, lahendatakse sademevete ärajuhtimine. Korraldatud riigihanke tulemusena osutus majanduslikult soodsaimaks Tallinna Teede AS poolt esitatud pakkumus 265 253 eurot käibemaksuga.

Möödunud aastal teostati tööd lõigul Ambla maantee ristmikust kuni Karja tänava raudteeülesõiduni. Ehitustööde käigus rajati uus sõidutee, ehitati kõnnitee ja tänavavalgustus.

Karja tänav on Tapa jaoks väga oluline transporditee, sest teenindab kohalikku tööstusparki. Igapäevaselt kasutavad tänavat kümned raskeveokid Tapa Mill OÜ, Fenix Group OÜ, Betoonimeister AS, Riigiressursside Keskus OÜ toodangu ja toorme veoks. Tänav teenindab ka Tapa kaubajaama. Eeldatavalt on lähiaastatel tööstusparki ettevõtete näol oodata uusi tulijaid. Näiteks Milrem LCM OÜ rajas Tapa tööstusparki Karja tänava äärde soomustehnika remondiettevõtte, millele hiljuti väljastati kasutusluba.

Ehitustööde ajaks tänavat kogu laiuses ei suleta, transpordile jääb avatuks üks sõidusuund ja vajadusel toimub liikluse reguleerimine. Ettevalmistustöödega tegeletakse 21. nädalal ja alates 27. maist algavad ehitustööd.

Tapa valla poolt on projektijuht teede- ja liikluskorraldusspetsialist Jaanus Annus; 32 29 675;

372 55 10 112