« Tagasi

Algas uus huvitegevuse ja huvihariduse aasta

Tapa vald toetab kõik noori kellel on huvi kunsti-, muusika- või spordierialade vastu. Meil on loodud kaks toredat huvikooli. Tapa Muusika- ja Kunstikool on sisseastumiskatsed ära teinud ja õppimine on alanud nii Tapal kui Tamsalus. Tapa valla Spordikooli treeninggrupid on veel avatud ja loodan, et kõik huvilised leiavad endale hiljemalt 30. septembriks sobiva eriala.  Huvikoolide kohatasude kulud kannab Tapa vald ja lapsevanemate kanda jäävad õppetasud. Õppetasud on Tapa Vallavolikogu kinnitanud 29.10.2018 määrusega nr 38 „Tapa valla huvikoolide õppetasu suuruse ja maksmise kord" (https://www.riigiteataja.ee/akt/403092019021).

Vastavalt nimetatud korrale on võimalik taotleda vajaduspõhiselt õppetasust vabastamist:

  • Kui Tapa valla huvikoolides õpib ühest perest kolm või enam last, vabastatakse õppetasu maksmisest täies ulatuses kolmas ja järgnevad lapsed. Õppuri seaduslikul esindajal tuleb esitada Tapa Vallavalitsusele vormikohane taotlus iga õppeaasta 1. oktoobriks.
  • Õppetasust maksmisest õppeaastal vabastatakse täies ulatuses hiljemalt 1. oktoobriks Tapa Vallavalitsusele esitatud taotluse alusel Audentese Spordigümnaasiumi õppur, kes on kantud Tapa valla Spordikooli nimekirja.
  • Õppetasu maksmisest võib täies ulatuses vabastada kuni kolmeks kuuks toimetulekuraskustes olevast perest õppuri. Toimetulekuraskuseks loetakse, kui perekonnale jääb pärast kõigist sissetulekutest (netopalk, stipendium, riiklikud rahalised hüvitised, elatisraha jms) põhjendatud elamiskulude mahaarvamist kuus kasutada summa, mis on alla kahekordset riiklikku toimetulekupiiri. Vormikohane taotlus tuleb esitada järgmiselt:

  1) 1. oktoobriks, mille alusel on õppetasust vabastamise periood september-november;

  2) 10. detsembriks, mille alusel on õppetasust vabastamise periood detsember-veebruar;

  3) 10. märtsiks, mille alusel on õppetasust vabastamise periood märts-mai.

 

Kes meie huvikoolidest endale sobivat eriala ei leia ja ka huviringid ei täida seda lünka, siis võivad noored otsida sobiva eriala teiste koolipidajate koolidest. Kõikides huvikoolides on lisaks õppemaksule kehtestatud kohatasud, mille tasumine on lapsevanema ülesanne. Tapa vald pakub võimalust, et osaleme ühe valitud huvihariduse eriala kohatasu maksmisel. Vastavalt Tapa Vallavolikogu 28.01.20219 määrusele nr 46 on „Huvihariduse ja huvitegevuses osalemise toetamise kord" (https://www.riigiteataja.ee/akt/402022019010) osaleb vald kohatasu maksmisel 80% ulatuses aga mitte rohkem kui 120 eurot kuus.

 

Samuti pakume sama määruse alusel võimalust taotleda huvihariduses või huvitegevuses osalemise transpordi kulude hüvitamist. Vastav taotlus tuleb esitada vallavalitsusse perioodi järgselt:

1) septembris, oktoobris ja novembris tehtud kulu hüvitamiseks hiljemalt 15. detsembriks;

2) detsembris, jaanuaris ja veebruaris tehtud kulu hüvitamiseks hiljemalt 15. märtsiks;

3) märtsis, aprillis ja mais tehtud kulu hüvitamiseks hiljemalt 15. juuniks.

Kompenseeritav summa on seotud kodu ja huvikooli või huviringi toimumise vahemaaga:

1) kuni 100 eurot taotluse kohta, kui vahemaa on 3-10 km,

2) kuni 200 eurot taotluse kohta, kui vahemaa on 11-20 km,

3) kuni 300 eurot taotluse kohta, kui vahemaa on enam kui 21 km.

 

Lapsevanemal või eeskostjal on võimalik avalduse vormid leitavad valla kodulehel hariduse ja noorsootöö, teenuste ja toimunute alt https://www.tapa.ee/huvihariduse-toetamine.

 

Lisaküsimustega palun pöörduda valla noorsootöötaja Aune Suve-Küti poole aune.suvekytt@tapa.ee või telefonil 58667395.