« Tagasi

Andmete kogumine asbesti sisaldavate toodete koguse kohta

Tapa Vallavalitsus kogub Keskkonnaministeeriumi palvel andmeid kasutuses olevate asbesti sisaldavate toodete koguste kohta. Andmed on Keskkonnaministeeriumile vajalikud selleks, et oleks võimalik paremini planeerida toetusrahade jagamist asbesti sisaldavate jäätmete kogumiseks.

Palume kõigil elanikel üle vaadata, kui palju on teie majapidamises asbesti sisaldavaid tooteid, mis oleks tulevikus vaja ära anda. Asbesti sisaldab eelkõige eterniit, kuid ka muud vanad ehitusmaterjalid. Vallavalitsusele on vaja esitada asbestijäätmete hinnanguline kogus tonnides (1 m2 eterniiti = ca 15 kg). Koguse hulka tuleb arvestada ka alles kasutusel olevad tooted, mis on plaanis tulevikus välja vahetada (nt maja/kõrvalhoone katuseks olev eterniit).

NB! Hetkel on tegemist ainult andmete kaardistamisega ja selle alusel ei avane veel võimalust asbestijäätmetest vabaneda.

Andmete esitamiseks on kaks varianti:

 

Andmete esitamise tähtajaks on 15. jaanuar 2021.