« Tagasi

Avatud on kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud,

kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule e-posti aadressil sirli.kapper@virol.ee hiljemalt 9. mai 2019 kell 16.30.

Toetuste taotlemise tingimused ning taotlusvormid on üleval Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodulehel aadressil: https://www.virol.ee/kogukondliku-turvalisuse-toetusvoor