Veel on vabu kohti täiendkoolitusele "Väärikas mootorsõidukijuht"

 
Täiendkoolitus „Väärikas mootorsõidukijuht" jagab ohtralt asjalikke näpunäiteid
 
Koolitus toimub 3.septembril kell 10.00 (Roheline 19 õppeklassis). Koolituse 1. päev teooria, 2.-3. päev praktiline  sõitmine autokooli õpetaja ja autoga. Osalema ootame vähemalt 60-aastaseid iganädalaselt autot juhtivaid mootorsõidukijuhte, kellel on B-kategooria juhtimisõigus, kehtiv tervisetõend. Koolitusgrupi suuruseks on kuni 25 inimest.
Koolitusel osalemiseks kirjutada aadressil vallavalitsus@tapa.ee või helistada telefonile 3228440 hiljemalt 31.augustiks.
 
Koolitus koosneb teoreetilisest osast ja sõidutundidest. Teoreetiline osa kestab kuus akadeemilist tundi. Aastaid autojuhte koolitanud Toivo ja Jana Õnneleid Õnneleid Liikluskoolist annavad ülevaate Eesti liiklusolukorrast, selgitavad liiklusõnnetuste põhjuseid, räägivad suurematest muudatustest Liiklusseaduses ning igapäevastest autosõitudest ja sellega kaasnevatest võimalikest riskidest.
Tartu Ülikooli Kliinikumi kardiokirurgia osakonna intensiivraviõde Liia Raud räägib eaka autojuhi tervisest ja ravimite kõrvalnähtudest ja ebasoodsast koostoimest juhtimise seisukohalt. 
 
Praktilises osas on iga koolitatava kohta ette nähtud kaks akadeemilist tundi. Sõiduõppes pööratakse tähelepanu ka säästlikule sõiduviisile ning soovi korral läbitakse koos spetsialistiga raskestimõistetavaid ristmikke jms. Õppesõidu saab kokku leppida teooriakoolitusel ja need viiakse läbi koolitusele järgnevatel päevadel.
 
Täiendkoolitus "Väärikas mootorsõidukijuht" on tasuta! 
 
Sarnased koolitused on juba toimunud näiteks Paides, Võrus, Pärnus, Tartus ja Tallinnas ning need on osutunud väga populaarseteks. Osalejate tagasidest on selgunud, et taolised praktilised infopäevad on väga hästi vastu võetud ja võiksid sama hoogsalt jätkuda. Koolituse eesmärk on julgustada vanemaealist autojuhti. Koolitust korraldab Maanteeamet koos Tapa Vallavalitsusega.