« Tagasi

KIK otsustas toetada Tapa valla tänavavalguse rekonstrueerimist

Keskkonnainvesteeringute Keskus on otsustanud Tapa vallale eraldada toetuse summas 557 477,85 eurot.

Projekti „Tapa valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine" eesmärgiks on rekonstrueerida välisvalgustus Tapa linnas (Taara pst, Ivaste, Eha, 1 Mai pst, Nooruse, Paju, Pikk, Kalevi, Väikse jt), Sääse alevikus (Sääse tn, Ülase ja Linnuvabriku tn) ja Jäneda küla keskuse piirkonnas. Projekti tulemusena asendatakse 613 Na- ja Hg-valgustid kaasaegsete LED-valgustitega, asendatakse 120 amortiseerunud valgustusmasti, kaasajastatakse 28 500 m toitekaabliliini. Projekti tulemusena väheneb oluliselt rikete arv ja väheneb elektrienergia tarbimine. 

Projekti piirkonnas on tänvavalgustus tehniliselt amortiseerunud. Valdavalt on kasutusel Na- ja Hg-valgustid võimsusega 250-400W, toiteliinid on valdvalt paljasjuhtmed ning füüsiliselt on amortiseerunud ka valgustusmastid. Liitumiskilbid vajavad kaasajastamist ning hetkel puudub kaughaldussüsteem. Tulenevalt tänavavalgustussüsteemi halvast tehnilisest seisukorras esineb sageli rikkeid ja süsteemi ülalpidamine on kulukas. Projektitoetust arvestades on tasuvusaeg ca 14 aastat ja 100% omafinantseeringu puhul on investeeringu tasuvusaeg ca 40 aastat, mis võrdne tehnosüsteemi elueaga. Hetkel on suur nii rikete hulk kui ka korrashoiukulud.

 

Raha eraldatakse ühtekuuluvusfondist projektile „Tapa valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine". Projekti kogumaksumus on 978 031,32 eurot, sealhulgas abikõlblike kulude maksumus 978 031,32 eurot. Tapa valla omafinantseeringu suurus on vastavalt taotlusele 420 553,47 eurot. Kõik summad on prognoosivad, täpsed summad selguvad hangete käigus.