« Tagasi

Lehtede ja okste äravedu

2019. aastast alates ei toimu enam Tapa linnas erakinnistutelt lehtede ja okste äravedu. Varasemalt korraldas seda Tapa Vallavalitsus (2018. aasta sügisel Tapa Vallahooldus) ning töid teostas valla heakorrabrigaad.

Teiste isikute tekitatud lehtede ja okste äraveo puhul on tegemist jäätmete veoga ning selleks peab olema väljastatud Keskkonnaameti poolt jäätmeluba. Tapa Vallahooldusel seda luba ei ole ning seega ei saa korraldada ka lehtede ja okste äravedu, kuna sellisel juhul oleks tegemist ebaseadusliku tegevusega.

Kinnistute omanikel on võimalik lehti ja oksi tasuta ära viia Tapa jäätmete kogumispunkti (Paide mnt 7j, Tapa) alates 1. maist 2019. Kui lehti transporditakse kottides, siis tuleb need kogumispunktis kottidest välja valada ning oksad tuleb konteinerisse panna samuti lahtiselt. Lehed ja oksad ei tohi sisaldada olmejäätmeid (kile, metall, plast jms). Jäätmete konteineritesse ladustamisel aitab ja juhendab vastuvõtupunkti töötaja (kogumispunkti kontaktnumber 5330 1779).

Aia- ja haljastusjäätmeid saab viia ka Tamsalu reoveepuhastusjaama juures asuvale kompostimisväljakule, mis asub Kaeva külas (78701:005:0010). Aiajäätmed tuleb platsil paigutada vasakul pool asuvasse hunnikusse ning oksad paremale poole. Platsile viidavad jäätmed ei tohi sisaldada olmejäätmeid (kile, metall, plast jms).

Kaeva külas asuv kompostimisväljak on avatud esmaspäevast pühapäevani 9.00-16.00.

Tapa jäätmete kogumispunkt on avatud:

esmaspäev 10.00-17.00

kolmapäev 11.00-16.00       

reede 10.00-17.00

laupäev 10.00-15.00

riiklikel pühadel suletud

 

Küsimuste korral võib pöörduda keskkonnaspetsialisti poole (Mailis Alling, mailis.alling@tapa.ee, 322 9665) ja Tapa Vallahoolduse juhataja poole (Lembit Saart, vallahooldus@tapa.ee, 520 3992).