« Tagasi

Probleemist toitlustajaga Tapa valla haridusasutustes

Praegune Tapa haridusasutuste toitlustaja leiti riigihanke teel 2018. aastal. Hange oli korraldatud viieks aastaks, tänaseks on läbi pool hankeperioodist. Tapa vallal on toitlustajaga sõlmitud leping, kus on kirjas toitlustusteenuse osutamise tingimused, sh tingimused, millal saab lepingut lõpetada. Probleemid toidu kvaliteediga tulid teravamalt päevakorrale käesoleva õppeaasta alguses, lisaks toidu kvaliteedile tegi murelikuks ettevõtte finantsseis ning personalile maksmata palgaraha. Vallal pole lepingupartnerina aga õigust ettevõtte majandusküsimustesse sekkuda. Vallavanem Riho Tell on kohtunud ettevõtte juhiga kahel korral ja avaldanud muret nii ettevõtte finantsseisu kui toidu kvaliteedi osas. Teisel kohtumisel olid juures ka haridusasutuste juhid. Kohtumisel sai edastatud oma pretensioonid toitlustajale ning hiljem ka kirjalikult nagu leping ette näeb. Haridusjuhtide tagasiside põhjal on pärast kohtumist olukord paranenud. Vallavalitsus jälgib toitlustaja tegevust ning toidu kvaliteeti kõrgendatud tähelepanuga eesmärgiga saavutada olukord, kus toidu kvaliteet paraneb.

Mõistame lapsevanemate nördimust ja emotsiooni, kui lapsel jääb kõht tühjaks. Vallavalitsusel aga pole õigust vaid emotsioonide põhjal lepinguid algatada ja lõpetada, peame järgima lepingusse kirjapandut. Vallavanem Riho Tell rääkis, et lähiajal võime jõuda olukorda, kus koostöö jätkumine praeguse toitlustajaga pole enam võimalik. „Olen kohtunud ka teiste piirkonnas toitlustusteenust osutavate ettevõtetega ning uurinud nende võimekust teenuse osutamine kiiresti üle võtta," seletas Tell.

Lapsevanemate poolt on pakutud, et vald võiks ise toitu valmistada. Tõepoolest, see on valikute küsimus. Kunagi oli Tapa vallas võetud vastu otsus kaotada oma köögid ning hakata teenust sisse ostma. Hetkel on vallavalitsus koostamas ülevaadet oma köögi loomise võimalikkuse kohta. Oma köögi mõtet pole maha maetud, kuid enne otsustamist on vaja selgusele jõuda selle maksumuse osas.

Tapa vallavalitsusel on samuti tõsine mure laste toitlustamise pärast ning teeb kõik endast oleneva, et probleem lahendada.