« Tagasi

Tapa vald maksab alustavatele perearstidele viie aasta jooksul kuni 10 000€ ulatuses toetust

 

Täna õhtul, 29.04.2019, võttis Tapa vallavolikogu vastu määruse "Perearstide toetamise kord", mille eesmärgiks on Tapa vallas tegutsevate perearstide töö soodustamine.

Tapa vald hakkab toetama nii Tapa vallas tegutsemist alustavaid kui ka juba praegu igapäevaselt tegutsevaid perearste. "Kuigi perearstide tegevust rahastab Haigekassa, on ka kohalikul omavalitsusel huvi tagada oma elanikele perearstide olemasolu," sõnas Tapa abivallavanem Ene Augasmägi. Välisriigist saabunud üldarsti jaoks on oluline keeleõppe toetamine ja tegelemine ka enesearendamisega. Samuti teiste perearstide jaoks, kes võib olla vajavad hoopis vene keele õpet, et oma tööd veelgi efektiivsemalt teha. Alustavale perearstile ja välisriigist saabunud üldarsti jaoks on suureks toeks ka elamispinna tagamine ja kommunaalide eest tasumine.

Toetust saavad Tapa vallas tegutsevad perearstid, Tapa vallas tegevust alustavad perearstid ja Tapa vallas tegutsevad välisriigist saabunud üldarstid, kes on Terviseameti poolt määratud asendussüsteemi kaudu mentori toel tööle asunud perearstisüsteemis.

 

Võimalikud toetused ja soodustused:

1) iga-aastane toetus tegutsevale perearstile tegevuskulude osaliseks katmiseks kuni 1000 eurot aastas;

2) ühekordne toetus  perearstile Tapa vallas  tegevuse alustamiseks kuni 5000 eurot;

3) ühekordne toetus välisriigist saabunud üldarstile tegevuskulude osaliseks katmiseks kuni 1000 eurot.

 

Perearsti soodustus on alustava perearsti või välisriigist saabunud üldarsti keeleõppe ja elamispinnaga seotud kulude hüvitamine vastavalt kuludokumentidele ning elamispinna tagamine vastavalt vajadusele. Perearstide roll on unikaalne, sest läbi esmatasandi arstiabi on võimalus märgata inimese terviseprobleemi õigel ajal ning just perearst saab inimest vajadusel edasi suunata. 

Määrus "Perearstide toetamise kord" võeti vastu 21 poolt häälega. Erapooletuid ja vastuhääli polnud. Volikogu esimees Maksim Butšenkov oli hääletuse tulemustega väga rahul ja sõnas: "Minul on väga hea meel, et volikogu tegi julge sammu perearstide probleemi lahendamiseks. Loodame, et see samm toob arste valda juurde ning teenuse kättesaadavus paraneb oluliselt!"