« Tagasi

Tapa valla alustava ettevõtja toetuse kevadisse taotlusvooru laekus kaks taotlust

Neeruti Looduspark OÜ esitas taotluse väikevahendite soetamiseks, et teostada kinnisvara hooldus- ja remonttöid Tapa vallas ja lähiümbruses asuvatele korteriühistutele ning eraomanikele kinnisvara hoolduse-, remondi - ja haljastusteenuse osutamiseks Tapa linnas.

Tapa Vallavalitsus eraldas toetuseks 2 485,00 eurot ning ettevõtja omafinantseering on 19 348,00 eurot.

Luureretked OÜ esitas taotluse maksumuse 3 144,00 eurot, milles soovis soetada väikevahendeid. Uue inventari soetamine võimaldab laiendada pakutavate teenuse valikut, pikendada teenuste osutamise hooaega ning suurendada kasutusmugavust. Tapa Vallavalitsus eraldas taotlejale toetuseks 2 515,00 eurot.

Toetused makstakse taotlejale välja peale omaosaluse tasumist ning toetuse saajad on kohustatud hiljemalt 6 kuu jooksul looma 1,0 täistööajaga töökohta.

Alustavatele ettevõtjatele eraldati toetuseks kokku 5000,00 eurot ehk kogu 2020. aastaks kavandatud toetus.

Jooksvalt on võimalik esitada uus alustava ettevõtja toetuse taotlusi kuni 15.04.2021.

Lisainformatsiooni saab Tapa valla ettevõtlusspetsialistilt Marko Teivalt marko.teiva@tapa.ee ja Tapa valla kodulehelt https://www.tapa.ee/ettevotlus