« Tagasi

Tapa valla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava koostamine

Tulenevalt Tapa Vallavolikogu 29.10.2018 otsusest „Tapa valla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava aastateks 2019-2032 kaasajastamise algatamine" käib arengukava koostamine. Tapa Vallavalitsuse korraldatud hanke tulemusena on valla kaugküttepiirkondade arengukava koostaja/konsultant Infragate Eesti AS.

 

Soojamajanduse arengukava üheks osaks on soojatarbijate kohta kogutud andmed. Vallavalitsusel on vaja täpseid andmeid korteriühistute hoonete soojustarbimise ja -varustuse, küttesüsteemi konstruktsiooni ja seisundi, soojussõlme konstruktsiooni ja seisundi, hoonete üldise seisukorra kohta. Samas aga on viimaste aastate jooksul mitme korteriühistu juhatustes toimunud personaalsed muutused ja kohalikul omavalitsusel uued kontaktandmed puuduvad.

Tapa Vallavalitsus palub korteriühistute juhatuste esimeestel või volitatud isikutel saata enda kontaktandmed halduse abivallavanemale: andrus.freienthal@tapa.ee.

Küsimuste tekkimisel palume helistada: 372 59 182 790