« Tagasi

Tapa valla sihtstipendiumit saab taotleda kuni 15. veebruarini

 

Täiskoormusel õppivate üliõpilaste motiveerimiseks ja toetamiseks võttis Tapa Vallavolikogu 28. septembril 2017 vastu määruse ,,Tapa valla sihtstipendiumi määramise kord".

Stipendiumi suuruseks on 1 000 eurot, mida makstakse ühele isikule ühel korral. Stipendiumi on võimalik taotleda üliõpilasel, kes asus omandama kõrgharidust 2019. aastal.

Sihtstipendiumi on võimalik taotleda esimese semestri läbinud üliõpilasel:

  • kes on lõpetanud Tapa vallas põhikooli või gümnaasiumi,
  • kelle Eesti Rahvastikuregistri järgne elukoht on Tapa vallas,
  • kes on esimese semestri jooksul täitnud vähemalt 75% oma kinnitatud õppekava ainepunktidest.

Taotleja esitab:

  1. taotluse Tapa Vallavalitsusele.

Taotluse vormi blankett on kättesaadav Tapa valla kodulehel http://www.tapa.ee/toimingud/sihtstipendiumja vallamajas.

  1. kooli õppeosakonna poolt välja antud väljavõtte esimese semestri õpingukaardist.

 

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2020.

Stipendiumi maksmise otsustab Tapa vallavalitsus veebruarikuu jooksul.

Küsimuste korral võtta ühendust haridusspetsialistiga, tel: 322 9684 või e-kiri: anne.roos@tapa.ee.