« Tagasi

Tapa Vallavalitsus otsib lastekaitsespetsialisti

Tapa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi 

LASTEKAITSESPETSIALISTI

ametikoha täitmiseks

 

Lastekaitsespetsialisti ametikoha põhieesmärk on lastekaitsetöö koordineerimine ja korraldamine, vanemliku hoolitsuseta laste kaitse ja abi tagamine Tapa vallas, sh. abivajavate lastega perede sotsiaalset heaolu suurendavate võimaluste loomine ja lapse seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

 

Nõuded kandidaadile:

  • kõrgharidus sotsiaaltöö erialal, millele lisandub ametialane enesetäiendamine
  • varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas
  • oskus kasutada arvutit, kohaliku omavalitsuse infosüsteeme ja riiklikke andmebaase
  • väga hea eesti keele oskus ja vene keele oskus heal tasemel ametialase sõnavara valdamisega
  • B-kategooria autojuhiluba

 

Pakume:

  • huvitavat ja vastutusrikast tööd
  • enesetäienduse ja –teostuse võimalusi
  • erialast täiendkoolitust

 

Avaldus, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, CV ja  palgasoov esitada Tapa Vallavalitsuse aadressil Pikk 15, 45106 Tapa linn või e- posti aadressil vallavalitsus@tapa.ee

 

Kandideerimistähtaeg: 20.01.2020

Ametikohale asumine esimesel võimalusel.

 

Täiendav info lastekaitse peaspetsialist Monika Martin,  e-posti aadressil monika.martin@tapa.ee , tel +372 5345 4811.