« Tagasi

Tapa vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 05.09.2018

1. Nõusoleku andmine – Jaanika Kirs
2. Puudega inimesele hooldaja ja hooldajale hooldajatoetuse määramine – Pille Eevardi
3. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine (2) – Indrek Jurtšenko
4. Raha eraldamine eelarvest – Indrek Jurtšenko
5. Teenuse osutamise lepingu sõlmimine – Mati Kanarik
6. Arvamuse andmine AS Eesti Keskkonnateenused jäätmeloa muutmise taotluse kohta – Mailis Alling
7. Arvamuse andmine OÜ BLRT Refonda Baltic jäätmeloa taotluse kohta – Mailis Alling
8. Arvamuse andmine AS-le Väätsa Prügila antava jäätmeloa nr L.JÄ/331565 eelnõu ja jäätmeloa andmise korralduse eelnõu kohta – Mailis Alling
9. Riigihanke „Lehtse, Jäneda ja Vajangu katlamajadele küttepelletite ostmine" 
(viitenumber 200280) tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
10. Tamsalu linnas ja Vajangu külas ohtlike puude raieks  eduka pakkumuse kinnitamine – Lembit Saart
11. Tapa Spordikeskuse remonttööde eduka pakkumuse kinnitamine – Timo Tiisler
12. Tapa valla Spordikooli struktuuri ja õpperühmade kinnitamine – Aivi Must, Rein Rooks
13. Tapa valla Spordikooli töötajate koosseisu kooskõlastamine – Aivi Must, Rein Rooks
14. VME "Tapa valla Spordikooli õppetasu suuruse kinnitamine" – Aivi Must, Rein Rooks
15. Õpilase sõidukulude hüvitamine kodust kooli ja koolist koju sõitmiseks ühistranspordiga – Anne Roos
16. VOE "Ostueesõiguse kasutamisest loobumine" – Margit Halop