« Tagasi

Tapa vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 12.09.2018

1. Tapa Gümnaasiumi töötajate koosseisu kinnitamine – Anne Roos
2. Sotsiaaltoetuste määramise ja sotsiaalteenuste osutamise kord – Maarika Mändla
3. Avalduse esitamine Viru Maakohtule eestkostja ametiaja pikendamiseks – Ly Nelson
4. Hooldajale hooldajatoetuse määramine – Ly Nelson
5. Ühekordse toetuse määramine (12) – Anne Klettenberg
6. Ühekordse toetuse taotluse rahuldamata jätmine (2)– Anne Klettenberg
7. Enammakstud hooldajatoetuse tagasimaksmise nõue – Pille Eevardi
8. VOE "Tamsalu valla ja Tapa linna üldplaneeringute ülevaatamine" – Vahur Leemets
9. VOE " Tapa linnas Loode tn 7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine" – Mati Tamm
10. Huvihariduse toetus – Aune Suve-Kütt
11. Välireklaami paigaldusloa väljastamine (3) – Eele Ehasoo
12. Projekteerimistingimuste väljastamine – Timo Tiisler
13. Ehitusloa väljastamine (2) – Timo Tiisler
14. VME "Tapa valla kaevetööde eeskiri" – Timo Tiisler
15. Ehitusloa väljastamine (2) – Jaanus Annus
16. Liikluskorralduse muutmine Tapa linnas Spordi, Kitsas ja Pikk tänaval – Jaanus Annus
17. VOE "Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks" – Ene Orgusaar           
18. Ühispakkujatega Warren Teed OÜ ja AS Kiirkandur Tamsalu Tööstuse tänava projekteerimiseks ja rekonstrueerimiseks sõlmitud lepingu muutmine – Ene Orgusaar
19. Riigihanke korraldamine Tamsalu Kultuurimaja rekonstrueerimise projekteerimiseks – Ene Orgusaar
20. Pangalaenu pakkumuste küsimine Tapa valla investeeringute katteks – Mati Kanarik
21. Vallavara võõrandamine, enampakkumise komisjoni moodustamine ja enampakkumise tähtaja määramine (2) – Mati Kanarik
22. VOE "Tapa valla raamatukogude ümberkorraldamine" – Margit Halop
23. VME "Tapa Linnaraamatukogu põhimäärus" – Kersti Burk
24. VME "Tapa Linnaraamatukogu kasutamise eeskiri" – Kersti Burk
25. Info