« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 17.04.2019

 
1. Välireklaami paigaldusloa väljastamine (EN 195, 196) – Eele Ehasoo
2. Riigihanke „Tapa valla haljasalade hooldus 2019-2021" (viitenumber 207139) tulemuste kinnitamine (EN 186) –  Ene Orgusaar
3. Riigihanke „Tapa valla teeäärte ja rohumaade niitmine 2019-2021" (viitenumber 207170) tulemuste kinnitamine (EN 187) – Ene Orgusaar
4. Tapa jäätmete kogumispunktis vastuvõetavate biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete nõuetekohase käitlemise pakkumuse kinnitamine (EN 192) – Ene Orgusaar
5. Tapa valla kruusakattega teede ja tänavate profileerimistööde eduka pakkumuse kinnitamine (EN 191) – Jaanus Annus
6. Tapa valla kruusakattega teede ja tänavate tolmutõrjetööde eduka pakkumuse kinnitamine (EN 193) – Jaanus Annus
7. Katastriüksuse jagamine (EN 189, 190) – Gerli Pajupuu
8. VOE „Osaühing MARKILO Vajangu sigala laiendamise keskkonnamõju hindamise aruande kooskõlastamata jätmine" (EN 194) – Mailis Alling
9. Tapa valla tunnustustiitli "Hea ema" jagamine (EN 182) – Indrek Jurtšenko
10. Hajaasustuse programmi projekti „Koplimetsa. Puurkaev, veesüsteemid" aruande heaks kiitmine (EN 181) -  Marko Teiva
11. VME "Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ heakskiitmine" - Marko Teiva
12. VOE „Lääne-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava 2030+ perioodiks 2019-2022 heakskiitmine"  - Marko Teiva
13. Korralduste kehtetuks tunnistamine (EN 179) –   Ene Augasmägi
14. Liikmeõiguste teostamine MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuses (EN 180) – Riho Tell