« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 27.03.2019

 1. Riigihanke "Tamsalu Tööstuse tänava jalgratta- ja jalgtee ehitamine" alustamine ja alusdokumentide kinnitamine (EL 131)- Ene Orgusaar
 2. Riigihanke „Lembitu pst jalgratta- ja jalgtee projekteerimine ja ehitamine" alustamine ja alusdokumentide kinnitamine (EL 132) – Ene Orgusaar
 3. Väikehanke „"EV 100 hea avalik ruum jätkuprogramm" võistlusala topo-geodeetilised uuringud" tulemuste kinnitamine (EL 133) – Ene Orgusaar
 4. Projekteerimistingimuste väljastamine Jäneda 110/10 kV alajaama keskpingevõrkude sidumise I etapi tööde projekti koostamiseks Jäneda piirkonnas (EL 136) – Mati Tamm
 5. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine (EL 138, 140) – Mailis Alling
 6. Maa riigi omandisse jätmine (EL 141, 142) – Gerli Pajupuu
 7. Tapa valla omandis olevatele kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi kasuks (EL 143) – Gerli Pajupuu
 8. Tapa valla teede ja tänavate asfaltkatte löökaukude ja kattepragude paikamine 2019 eduka pakkumuse kinnitamine (EL 145) – Jaanus Annus
 9. Ajutine liikluskorralduse muutmine Tapa valla teedel (EL 146) – Jaanus Annus
 10. Avalduse rahuldamine (EL 144) – Anne Roos
 11. VOE "Korteriomandi tasuta võõrandamine" (2)  - Mati Kanarik   
 12. Lehtse Kooli ruumide üürimäärade kehtestamine (EL 137) – Mati Kanarik
 13. VOE "OÜ TAPA VESI ja Tamsalu Vesi Aktsiaselts ühendamise algatamine" (EN 113), teine arutelu – Andrus Freienthal
 14. Raha eraldamine Tapa valla puudega inimeste nõustamisteenuste kuludeks Tapa valla 2019. a eelarvest (EL 129) – Ene Augasmägi
 15. Raha eraldamine MTÜ le Seenior osaliseks tegevuskulude katteks Tapa valla 2019. a eelarvest (EL 130) – Ene Augasmägi
 16. VME "Perearstide toetamise kord" (EL 118) – Ene Augasmägi
 17. Vaideotsus (EL 139) – Margit Halop
 18. Tapa valla Spordikooli direktori kohusetäitja ametikohale kinnitamine (EL 134) – Riho Tell
 19. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine (EL 149, 150) – Indrek Jurtšenko
 20. Projektitoetuse taotluse toetuse rahuldamine (EL 151, 152) – Indrek Jurtšenko