« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 29.05.2019

1. Tapa Vallavalitsuse 30. jaanuari 2019 korraldus nr 60 „Vallavara võõrandamine otsustuskorras" kehtetuks tunnistamine (EN 282)– Mati Kanarik
2. Tamsalu Vesi AS majandusaasta aruande kinnitamine (EN 283)– Mati Kanarik 
3. Tapa Vesi OÜ 2018 Majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine - (EN 292) – Mati Kanarik
4. Tamsalu Kalor AS majandusaasta aruande kinnitamine (EN 291 )– Mati Kanarik 
5. VOE " Tapa valla 2018. aasta majandusaasta aruannete kinnitamine – Ellen Uiboaed
6. Kasutusloa väljastamine (EN 285) – Mati Tamm 
7. Väikehanke „Tee-ehitustööde omanikujärelevalve" (viitenumber 208952) tulemuste kinnitamine (EN 284) – Ene Orgusaar
8. Riigihanke „Tapa linnas Karja 2 asuva hoone ümberehituse II etapp" (viitenumber 208637) tulemuste kinnitamine (EN 288) – Ene Orgusaar
9. Korteriomandi Ambla mnt 24-1 Tapa linn enampakkumise tulemuste kinnitamine (EN 289) – Ene Orgusaar
10. Korteriomandi Ülesõidu tn 6-41 Tapa linn enampakkumise tulemuste kinnitamine (EN 290) – Ene Orgusaar
11. Tänava ajutine sulgemine Tapa linnas (EN 293) – Jaanus Annus
12. Ehitusloa väljastamine (EN 294, EN 295)  – Jaanus Annus
13. VME "Tapa valla ettevõtlustoetuse määramise ja kasutamise kord" (EN 273) - Marko Teiva    
14. Sobitusrühma moodustamine Tapa Lasteaias Pisipõnn (EN 287) – Anne Roos
15. VME "Tapa valla haridus ja noorsootöö arengukava kinnitamine" – Anne Roos
16. VOE "Tapa valla kultuuriasutuste ümberkorraldamine" - Indrek Jurtšenko
17. VVME "Määruste kehtetuks tunnistamine" (EN 276) - Margit Halop    
18. Tapa Vallaraamatukogu nõukogu kinnitamine (EN 286) – Riho Tell
19. Soodustuse andmine ja maksmine (EN 278) – Ene Augasmägi
20. Tapa Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine (EN 279) – Ene Augasmägi