« Tagasi

Tapa Vallavalitsuses on vastuvõtud ja külastused piiratud /Приемы и посещения в Тапаской волостной управе ограничены

UUENDATUD!

Tapa Vallavalitsus töötab samal režiimil eriolukorra lõpuni!

 

Teenistujatega suhtlemiseks palume kasutada elektroonilisi sidevahendeid, kodulehel olevaid iseteeninduse võimalusi https://www.tapa.ee/teenused-ja-toimingud ja telefoni (teenistujate kontaktid).

Rahvastikuregistri ja perekonnaseisutoiminguid eelneva kokkuleppeta kohapeal teostada ei ole võimalik. Palume toiminguid teha e-rahvastikuregistri https://www.rahvastikuregister.ee/ (sünni ja elukoha registreerimine) või riigiportaali https://www.eesti.ee/et/ kaudu. Avaldusi on võimalik esitada ka digitaalselt allkirjastatult aadressile vallavalitsus@tapa.ee. Vajadusel lepitakse vastuvõtus kokku eelnevalt telefoni teel.

 

Rahvastikuregistri ja perekonnaseisutoiminguid:

Tapa piirkond -

Estelle Freimann tel 322 9662, e-post estelle.freimann@tapa.ee (sündide registreerimine kohapeal, e-sünd, elukohateadete menetlus)

Evelin Värk tel 322 9671, e-post evelin.vark@tapa.ee (e-sünd, elukohateadete menetlus)

Tamsalu piirkond -

Ursula Grau tel 322 8431, 5382 5661, e-post ursula.grau@tapa.ee (sündide registreerimine kohapeal, e-sünd, elukohateadete menetlus)

Täiendav info:

Elukoha registreerimine: https://www.tapa.ee/toimingud/elukoha_registreerimine

Sünni registreerimine: https://www.tapa.ee/toimingud/sunni-registreerimine

 

Finantsosakonna tegevusest eriolukorra tingimustes

Arvestades eriolukorraga lõpetab finantsosakond kodanike ja asutuste esindajate teenindamise Tapal Pikk tn 15 ja Tamsalus Tehnika tn 1A. Osakonna töö jätkub kaugtööna.

 

Tapa Vallavalitsuse hoonetesse (Pikk 15 ja Roheline 19, Tapa linn) ja Tamsalu haldus- ja teeninduskeskuse hoonesse (Tehnika 1a, Tamsalu linn) palume tulla ainult äärmisel vajadusel ja eelneval kokkuleppel teenistujaga.

Paberdokumente ja kirju saate jätta vallavalitsuse ukse kõrval olevasse postkasti.

 

Ööpäevaringselt vastavad kõnedele:

vallavanem Riho Tell, tel 514 3750

abivallavanem Andrus Freienthal, tel 5918 2790

abivallavanem Rain Sepping, tel  505 3382

_____________________________________________________________________

Приемы и посещения в Тапаской волостной управе ограничены 

 

Для общения со служащими просим использовать электронные средства связи, имеющиеся на сайте возможности для самообслуживания https://www.tapa.ee/teenused-ja-toimingud и телефон.

 

Операции, связанные с регистром народонаселения и семейным положением, не могут быть выполнены на месте без предварительной договоренности. Просим выполнять операции через государственный портал https://www.eesti.ee/et/. Заявления могут быть также поданы с электронно-цифровой подписью по адресу vallavalitsus@tapa.ee. При необходимости можно предварительно договориться о приеме по телефону.

Операции, связанные с регистром народонаселения и семейным положением:

Тапаский регион

Эстелле Фрейманн, тел. 322 9662, электронная почта estelle.freimann@tapa.ee (регистрация рождений на месте, электронный регистр e-sünd, делопроизводство по извещениям о месте жительства);

Эвелин Вярк, тел. 322 9671, электронная почта evelin.vark@tapa.ee (e-sünd, делопроизводство по извещениям о месте жительства).

Тамсалуский регион

Урсула Грау, тел. 322 8431, 5382 5661, электронная почта ursula.grau@tapa.ee (регистрация рождений на месте, электронный регистр e-sünd, делопроизводство по извещениям о месте жительства).

 

Дополнительная информация:

Регистрация места жительства: https://www.tapa.ee/toimingud/elukoha_registreerimine

Регистрация рождения: https://www.tapa.ee/toimingud/sunni-registreerimine

 

О деятельности финансового отдела в условиях чрезвычайной ситуации

Учитывая чрезвычайную ситуацию, финансовый отдел приостанавливает обслуживание граждан и представителей учреждений в Тапа на улице Пикк 15 и в Тамсалу на улице Техника 1А.

Отдел продолжает работать удаленно.

 

Просим приходить в здания Тапаской волостной управы (ул. Пикк 15 и ул. Рохелине 19, город Тапа) и административный центр Тамсалу (ул. Техника, 1а, город Тамсалу) только при крайней необходимости и по предварительной договоренности с сотрудником.

Бумажные документы и письма можно оставлять в отмеченном почтовом ящике, расположенном у двери волостной управы.

 

Круглосуточно на звонки отвечают:

волостной старейшина Рихо Телль, тел. 514 3750,

заместитель волостного старейшины Андрус Фрейенталь, тел. 5918 2790,

заместитель волостного старейшины Райн Сеппинг, тел. 505 3382.