« Tagasi

Tapa Vallavalituse istungi päevakorra projekt, 11.09.2019

1. Ettepanekud VME-le "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ja muutmise kord"- Marko Teiva
2. EN 551 Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse puudujääva osa eest tasumine – Kriste Tiisler
3. EN 546 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine – Mailis Alling
4. EN 547, 548 Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
5. EN 549 Ehitusloa väljastamine – Mati Tamm 
6. EN 552 Liikluskorralduse muutmine Tamsalu linnas Ääsi 17 kinnistul – Jaanus Annus
7. EN 554 Tee ehitusloa väljastamine – Jaanus Annus
8. EN 550 Noorsootööühingule lisa tegevustoetuse eraldamine Tapa valla 2019. aasta eelarvest – Aune Suve-Kütt
9. EN 553 VME "Andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise ülesande delegeerimine" – Margit Halop