« Tagasi

Tapa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 25. novembril kell 15:00

Tapa Vallavolikogu 31.istung toimub esmaspäeval, 25. novembril 2019, kell 15.00 Tapa Vallavolikogu istungite saalis (Pikk 15, Tapa, III korrus).

 

Päevakorras:

 1. 15.00 – 15.05 Tapa Vallavolikogu määruse „Määruste kehtetuks tunnistamine"  eelnõu – Mailis Alling
 2. 15.05 – 15.10 Tapa Vallavolikogu otsuse „Korteriühistu ja korteriomandite lõpetamine" eelnõu – Margit Halop
 3. 15.10 – 15.20 Tapa Vallavolikogu otsuse „OÜ TAPA VESI ja Tamsalu Vesi Aktsiaselts ühinemislepingu heakskiitmine ja ühinemisotsus" eelnõu – Andrus Freienthal
 4. 15.20 – 15.40 Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava aastateks 2019 – 2032"  eelnõu – Andrus Freienthal
 5. 15.40 – 15.45  Tapa Vallavolikogu otsuse „Tapa Vallavalitsuse struktuuri ja liikmete arvu kinnitamine" eelnõu – Riho Tell
 6. 15.45 - 15.55  Tapa Vallavolikogu otsuse „Tapa Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" eelnõu – Riho Tell
 7. 15.55 – 16.00 Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa Vallavolikogu 30.09.2019 määruse nr 66 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ja muutmise kord" muutmine" eelnõu – Marko Teiva
 8. 16.00 - 16.10 Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine" eelnõu, 2. lugemine – Marko Teiva
 9. 16.10 – 16.15 Tapa Vallavolikogu otsuse „Vallavara võõrandamine otsustuskorras" eelnõu  - Mati Kanarik
 10. 16.15 – 16.25 Vaheaeg
 11. 16.25 – 16.30 Tapa Vallavolikogu otsuse „Vallavara võõrandamine enampakkumise teel" eelnõu – Mati Kanarik
 12. 16.30 – 16.40 Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla 2019. aasta II lisaeelarve kinnitamine" eelnõu - Mati Kanarik
 13. 16.40 – 16.55 Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla 2020. aasta eelarve kinnitamine" eelnõu – Mati Kanarik
 14. 16.55– 17.00 Tapa Vallavolikogu otsuse „Tapa Vallavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutmine ja  uue koosseisu kinnitamine" eelnõu – Tea Välk
 15. 17.00 – 17.15 - Info