« Tagasi

Tapa Vallavolikogu kiitis heaks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+

29. aprillil toimunud Tapa Vallavolikogu istungil kiideti heaks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+. 

Maakonna arengustrateegia on maakonna arengusuunade strateegiliste valikute kokkuvõte kolmes valdkonnas: inimareng, majandusareng ning tehnilise taristu ja ühistranspordi areng. Maakonna arengustrateegia hõlmab maakonna arengu peamisi strateegilisi eesmärke aastani 2030+, valdkondlike väljakutseid ehk esmatähtsaid teemasid, millega tuleb tegeleda, ning nende esmatähtsate teemade täpsemaid tegevussuundi ja eesmärke kuni aastani 2023.

Arengustrateegia dokumenti koos lisadega saab lugeda SIIT.