« Tagasi

Tapal alustati töödega jäätmejaama rajamiseks

Tapa vallale kuuluval kinnistul Loode 32 tehti algust Tapa jäätmejaama ehitustöödega. Projekt jäätmejaama rajamiseks valmis juba kümmekond aastat tagasi, kuid õiget aega selle elluviimiseks ei saabunud pikalt. Tööde käigus rajatakse piirdeaiaga ümbritsetud asfalteeritud plats, jäätmejaama töötaja tööruumid ja laohoone, samuti elektri- ja veesüsteemid, kohalik valgustus. Paigaldatakse autokaal ja konteinerid.

Vallavolikogu liige ja turvalisuse ja sotsiaalkomisjoni esimees Alar Teras rääkis, et Tapa linna ja ümbritsevate külade jaoks on tegemist ajaloolise sündmusega. „Valmis saab selleks spetsiaalselt rajatud jäätmejaam, kus võetakse elanikelt vastu laia sortimenti jäätmeid. Kui 15 aastat tagasi hakkas toimima korraldatud jäätmevedu olmejäätmetele, siis nüüd toimub lõpuks arenguhüpe ohtlike jäätmete, suurjäätmete ja ehitusjäätmete osas," rääkis Teras. Kõik senised jäätmete kogumispunktid Tapal on olnud ajutised. „Loodan, et pärast jäätmejaama valmimist ei jõua prügi enam metsa alla ega kõrvaliste teede äärde," lisas Teras.

Abivallavanem Andrus Freienthal sõnul on hetkel ka Autobaasi 11 tegutsev jäätmete kogumispunkt on ajutine. „See lõpetab oma tegevuse kohe, kui saame käivitada uue jäätmejaama. Selle ehitustööde teostamise lepinguline tähtaeg on septembri lõpp 2021," seletas Freienthal.

 

Ehitustööde peatöövõtja on Atemo OÜ, tööde maksumus kokku on 560 000 eurot käibemaksuga.