« Tagasi

Vallavalitsuse 15.01.2020 istungi päevakorra projekt

 
1. EN 30 Avaldus esitamine Viru Maakohtule alaealistele eestkostja määramiseks – Relika Pedoson
2. EN 14 Huvikooli kohatasu katmine – Aune Suve-Kütt
3. EN 13 Tapa Vallavalitsuse 27.11.2019 korralduse nr 704 "Katastriüksuse jagamine" muutmine - Linda Kelu-Toome
4. VOE „Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine" (Tamsalu kompostimisväljakul biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtmine ja käitlemine) – Ene Orgusaar
5. EN 23 Riigihanke „Tapa valla ajalehe väljaandmine" alustamine ja alusdokumentide kinnitamine – Ene Orgusaar
6. EN 25 Väikehanke „Jäneda Kooli fassaadi rekonstrueerimisprojekt" tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
7. EN 26, 27 Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
8. EN 28, 31 Ehitusloa väljastamine – Mati Tamm
9. EN 29 Ühissõidukipeatuste kohanimede määramine (eelnõu heaks kiitmine, korraldus võetakse vastu pärast eelnõu avalikustamise tähtaja möödumist) – Jaanus Annus
10. EN 17 VOE „Vallavara võõrandamine otsustuskorras" – Mati Kanarik
11. EN 19 VOE „Investeerimislaenu võtmine" - Mati Kanarik
12. EN 16 Korteriomandi Üleviste tn 13-6 Tapa linn Tapa vald kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine – Mati Kanarik
13. EN 18 Enampakkumise korraldamine – Mati Kanarik
14. EN 20 Kinnistu Kivilo tn 24 Tapa linn kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine – Mati Kanarik
15. EN 21, 22 Vallavara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine ja enampakkumise korra kinnitamine – Mati Kanarik
16. EN 24 Eluruumi üürile andmine – Mati Kanarik
17. Vallavalitsuse tööplaan – Riho Tell