« Tagasi

Vallavalitsuse istung päevakorra projekt 07.10.2020

 

 1. EN 603 Huvikooli õppetasust vabastamine - Aune Suve-Kütt
 2. EN 604 Huvikooli kohatasu katmine – Aune Suve-Kütt
 3. EN Taotluste rahuldamata jätmine – Aune Suve-Kütt
 4. EN  Riigihanke „Avatud noortekeskuse teenus" korraldamine, alusdokumentide kinnitamine ja hindamiskomisjoni moodustamine– Ene Orgusaar, Aune Suve-Kütt
 5. EN  Tamsalu Paide mnt rekonstrueerimiseks sõlmitud lepingu muutmine – Ene Orgusaar
 6. EN 597 Ehitusloa väljastamine – Mati Tamm
 7. EN 598 Kasutusloa väljastamine – Mati Tamm
 8. Projekteerimistingimuste väljastamine - Mati Tamm
 9. EN 595 Riigimaale hoonestusõiguse seadmine Tapa vallas Tapa linnas Kalevi tn 46 maaüksusel asuva ehitise omaniku kasuks – Linda Kelu-Toome
 10. EN 599, 601 Katrastriüksuse jagamine - Linda Kelu- Toome
 11. EN 600 Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks - Linda Kelu- Toome
 12. EN 594 Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine- Indrek Jurtšenko
 13. EN  Eluruumi üürilepingu pikendamine – Piret Treial, Kadi Rimm
 14. EN  Eluruumi üürile andmine – Piret Treial, Kadi Rimm
 15. EN 602 Tapa Vesi OÜ nõukogu valimine – Riho Tell
 16. VME „Tapa valla arengukava ja eelarvestrateegia" – Marko Teiva, Helen Ruberg
 17. VME „Tapa valla 2021. aasta eelarve kinnitamine" – Helen Ruberg