« Tagasi

Vallavalitsuse istung päevakorra projekt, 08.07.2020

 1. EN 395 Kinnistu Depoo tn 3 Tapa linn enampakkumise võitja muutmineMati Kanarik
 2. EN 397 Kinnistu Kivilo tn 24 Tapa linn Tapa vald kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine – Mati Kanarik
 3. EN 398 Eluruumi üürilepingu pikendamine – Mati Kanarik
 4. EN 390 Katastriüksuse piiride muutmine – Linda Kelu-Toome
 5. EN 406 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine – Linda Kelu-Toome
 6. EN 391 Isikliku kasutusõiguse seadmine Priit Adler kasuks – Linda Kelu-Toome
 7. EN 405 Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse kinnitamine ja kompensatsioon määramine – Linda Kelu-Toome
 8. EN 401, 402, 403, 404 Ehitusloa väljastamine – Mati Tamm
 9. EN 409 Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
 10. EN 407 Kooskõlastuse väljastamine – Jaanus Annus
 11. EN 408 Ehitusloa väljastamine – Jaanus Annus
 12. EN 410 Väikehanke „Tamsalu linna tänavavalgustuse rekonstrueerimine" tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar, Jaanus Annus
 13. EN 411 Väikehanke „Tapa valla teede ja tänavate pindamine 2020" tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar, Jaanus Annus
 14. EN 383 Tapa Valla Spordikeskuse rendihindade, sportimisvahendite müüginimekirja ja hindade kehtestamine – Indrek Jurtšenko
 15. EN 396 Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Indrek Jurtšenko
 16. EN 412 Tapa Vallavalitsuse 19.02.2020 korralduse nr 94 "Raha eraldamine tegevustoetuseks 2020. aasta eelarvest" muutmine – Indrek Jurtšenko
 17. EN 414 Tapa Vallavalitsuse 19.02.2020 korralduse nr 92 "Raha eraldamine tegevustoetuseks 2020. aasta eelarvest" muutmine – Indrek Jurtšenko
 18. EN 399 Pankrotiavalduse esitamine – Margit Halop
 19. EN 413 Varjupaiga sisekorraeeskirja kinnitamine – Rain Sepping