« Tagasi

Vallavalitsuse istung päevakorra projekt, 15.07.2020

 

 1. EN 419, 420, 421 – Puurkaevu asukoha kooskõlastamine- Mailis Alling
 2. EN 392, 393, 394, 415, 416, 417, 428 - Lapsehoiuteenuse määramine ja rahastamine – Relika Pedoson
 3. EN 314 Ühissõidukipeatuste kohanimede määramine – Jaanus Annus
 4. EN 439 Tänava ajutine sulgemine Tapa vallas Jäneda külas – Jaanus Annus
 5. EN 422, 424 Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks – Linda Kelu-Toome
 6. EN 433, 434 Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmine – Linda Kelu-Toome
 7. EN 423 Konkursi „Kaunis kodu" hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine – Eele Ehasoo
 8. EN 432 Loa andmine välireklaami paigalduseks – Eele Ehasoo
 9. EN 425 Ehitusteatise teavitatuks lugemine – Mati Tamm
 10. EN 426 Kasutusloa väljastamine – Mati Tamm
 11. EN 427 Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
 12. EN 418 Perearsti konkursikomisjoni esindaja määramine – Andrus Freienthal
 13. EN 429 Riigihanke „Lasteaed Pisipõnn mänguväljakute rekonstrueerimine" (viitenumber 224389) tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
 14. EN 430 Väikehanke „Sääse aleviku ja Tapa Õuna tn mänguväljakute rekonstrueerimine" tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
 15. EN 431 Väikehanke „Tapa Gümnaasiumi parkla asfaltkatte taastustööd" tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
 16. EN 435 Väikehanke „Tamsalu lasteaed Krõll remonditööd" tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
 17. EN 436 Väikehanke „Tapa Valla Spordikeskuse ruumide remont" tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
 18. EN 438 Riigihanke „Lasteaed Vikerkaar õueala osaline rekonstrueerimine" (viitenumber 224323) tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
 19. EN 437 Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Indrek Jurtsenko