« Tagasi

Vallavalitsuse istung päevakorra projekt, 20.05.2020

 

1. EN 259, 284 Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse puudujääva osa eest tasumine – Kriste Tiisler
2. VME "Tapa Keelekümbluskooli põhimäärus" – Anne Roos, Naima Sild
3. EN 266 Mihkli Kooli tegevuskulude katmises osalemine – Anne Roos 
4. EN 283 Tapa Vesi OÜ 2019 Majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine – Andrus Freienthal, Aare Palmsalu
5. VOE "Tapa valla 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine" – Marje Arraste
6. VOE „Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks" – Andrus Freienthal
7. EN 281 Liikluskorralduse muutmine Porkuni külas – Jaanus Annus
8. EN 285 Riigihanke „Tapa valla tänavavalgustuse projekteerimine" alustamine ja alusdokumentide kinnitamine – Ene Orgusaar 
9. EN 286 Riigihanke „Õhtu pst rekonstrueerimine" alustamine ja alusdokumentide kinnitamine– Ene Orgusaar 
10. EN 287 Väikehanke „Tamsalu Paide mnt rekonstrueerimise omanikujärelevalve" tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
11. EN 288 Revin Grupp OÜ-ga Tapa Muusika- ja Kunstikooli rekonstrueerimiseks sõlmitud töövõtulepingu muutmine – Ene Orgusaar
12. EN 278  Eluruumi üürile andmine – Mati Kanarik
13. EN 282 Korteriomandi Üleviste tn 12-31 Tapa linn Tapa vald kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine – Mati Kanarik
14. EN 279, 280 Vallavara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine – Mati Kanarik
15. EN 289 Kirjaliku enampakkumise tulemuse kinnitamine ja Tapa linnas Nooruse 1 asuva hoone koos teenindusmaaga rendile andmine – Mati Kanarik
16. VME Tapa valla 2020. aasta lisaeelarve kinnitamine – Mati Kanarik
17. EN 277 2020. a kaasava eelarve hääletustulemuste kinnistamine – Marko Teiva
18. VME „Tapa valla tunnustamise kord" – Indrek Jurtšenko