« Tagasi

Vallavalitsuse istung päevakorra projekt, 22.07.2020

 1. EN 449 Eluruumi üürile andmine – Mati Kanarik
 2. EN 445 Eluruumi üürilepingu ennetähtaegne lõpetamine ja uue eluruumi üürile andmine – Mati Kanarik
 3. EN 442 Eluruumi üürilepingu pikendamine – Mati Kanarik
 4. EN 446 Vallavara kasutamise jätkamise võimaldamine ja mitteeluruumi rendilepingu pikendamine – Mati Kanarik
 5. EN 448 Kinnistu Künka tn 6 Tapa linn Tapa vald kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine - Mati Kanarik
 6. EN 440, 441 Katastriüksuse jagamine – Linda Kelu-Toome
 7. EN 447 Katastriüksuse jagamine ning tasuta võõrandamine -  Linda Kelu-Toome
 8. EN 456 Tapa Vallavalitsuse 01.07.2020 korralduse nr 352 "Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks" muutmine -  Linda Kelu-Toome
 9. EN 443 Ehitusteatise teavitatuks lugemine – Mati Tamm
 10. EN 452 Ehitusloa väljastamine – Mati Tamm
 11. EN 457 Kasutusloa väljastamine – Mati Tamm
 12. EN 451 Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
 13. EN 444 Väikehanke „Tapa lasteaed Pisipõnn mööbel" tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
 14. EN 454 Väikehanke „Tapa linnas Paide mnt 14 ja Spordi tn 8 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamine" (viitenumber 225270) tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
 15. EN 458 Riigihanke „Tapa valla õpilasliinid 2020/2021" (viitenumber 224851) tulemuste kinnitamine - Ene Orgusaar
 16. Mürakaardi koostamisest teavitamine - Mailis Alling
 17. EN 453 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine - Mailis Alling
 18. EN Hajaasustuse programmi projekti „Aruni kanalisatsioon " aruande heaks kiitmine – Marko Teiva
 19. VOE Asustusjaotuse muutmise algatamine - Marko Teiva
 20. EN 455 Tänava ajutine sulgemine Tapa linnas – Jaanus Annus
 21. EN 450 Vaideotsus – Rain Sepping
 22. VME Koolitranspordi korraldamise ja sõidukulu hüvitamise kord – Rain Sepping