« Tagasi

Vallavalitsuse istungi, 04.12.2019, päevakorra projekt

 
 
1. VME „Tapa valla Spordikooli põhimääruse muutmine" – Aune Suve-Kütt
2. EN 762, 763 Üldhooldusteenuse osutamine – Kriste Tiisler 
3. EN 764 Dementsete ja mäluhäiretega isikute päevahoiuteenuse osutamine – Kriste Tiisler 
4. EN 759 Ehitusloa väljastamine – Mati Tamm
5. EN 756, 757 Katastriüksuse jagamine – Linda Kelu-Toome
6. VOE „Tapa vallavolikogu ettepanekud Rakvere valla üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsusele" - Linda Kelu -Toome
7. VOE „Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (ajalehe küljendamine ja trükkimine)" – Ene Orgusaar
8. EN 761 Seirepuuraukude asukoha kooskõlastamine – Mailis Alling
9. EN 755 „Tapa Vallavalitsuse 13.03.2019 määruse nr 4 ,,Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise töökord" muutmine" – Anne Roos