« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 02.01.2019

 

 1. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse puudujääva osa eest tasumine – Pille Eevardi
 2. Ehitusloa väljastamine (2) – Mati Tamm
 3. Vallavara võõrandamine otsustuskorras – Mati Kanarik
 4. Raudtee haruteede nr 106 ja 107 hooldus- ja järelevalvetööde eduka pakkumuse kinnitamine – Ene Orgusaar
 5. Omasteta surnute matmise teenuse eduka pakkumuse kinnitamine – Ene Orgusaar
 6. Tapa valla huvihariduskooli õppetasust vabastamine – Aune Suve- Kütt
 7. Tapa valla huvihariduse ja huvitegevuse kava perioodiks 01.01.2019-31.01.2019 kinnitamine, 1. arutelu – Aune Suve-Kütt
 8. Välireklaami paigaldusloa väljastamine – Eele Ehasoo
 9. Vaideotsus – Margit Halop
 10. VME „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded", 1. arutelu  – Piret Treial
 11. Tapa Vallavalitsuse hallatava asutuse Tapa Vallahooldus töötajate koosseisu kinnitamine
 12. Muudatusettepanek tapa valla 2019. a eelarve eelnõule – Mati Kanarik