« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt 04.08.2021

1. EN 478 Tamsalu Gümnaasiumi töötajate koosseisu kinnitamine- Tuuli Roostfeldt ja Aivi Must
2. EN 412 Tamsalu lasteaed Krõll töötajate koosseisu kinnitamine- Tuuli Roostfeldt 
3. EN 473 Asendushooldusteenuse määramine – Monika Martin 
4. EN 474 Lapsehoiuteenuse määramine – Monika Martin
5. EN 471 Riigihanke „Tapa valla õpilasliinide teenindamine 2021-2024" (viitenumber 237223) tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
6. EN 472 GRK Infra AS-ga sõlmitud töövõtulepingu nr 4-2/21/5-1 muutmine – Jaanus Annus
7. EN 465 Tapa valla tervikteede nimekirja kinnitamine – Jaanus Annus
8. EN 477 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine – Mailis Sepp
9. EN  475, 476 Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Dmitri Okatov