« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 06.01.2021

1. EN 1 Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Indrek Jurtšenko
2. EN 2 Tapa Vallavalitsuse 16.12.2020 korralduse nr 733 "Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine" – Indrek Jurtšenko  
3. EN 805, 807 Kasutusloa andmine- Mati Tamm
4. EN 806 Ehitusteatise teavitatuks lugemine – Mati Tamm
5. EN 781 Riigihanke „Tamsalu spordipargis asfalteeritud suusa- ja rulluisuraja rajamine" korraldamine ja alusdokumentide kinnitamine – Ene Orgusaar
6. EN 3 Riigihanke „Tapa valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine" alustamine ja alusdokumentide kinnitamine – Ene Orgusaar
7. EN 4 Riigihanke „Tapa valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise omanikujärelevalve" korraldamine ja alusdokumentide kinnitamine – Ene Orgusaar
8. EN 5 Väikehanke „Jäneda klassiruumi remont" tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
9. VOE „Arvamuse andmine Maleva VIII liivakarjääri kaevandamise loa taotluse kohta" – Mailis Sepp 
10. EN 800 Vallavara võõrandamine otsustuskorras – Piret Treial
11. EN 794 Vallavara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine – Marko Teiva