« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 09.01.2019

  1. VME "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded" – Piret Treial, Indrek Jurtšenko
  2. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasumise jätkamine (2) – Maarika Mändla
  3. Rendilepingu pikendamine – Mati Kanarik
  4. Sihtotstarbeliste eraldiste lisamine Tapa valla 2018. a eelarvele – Mati Kanarik
  5. Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
  6. Tapa valla huvihariduskooli õppetasust vabastamine – Aune Suve-Kütt
  7. Tapa valla huvihariduse ja huvitegevuse kava perioodiks 01.01.2019-31.01.2019 kinnitamine – Aune Suve-Kütt