« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 11.03.2020

  1. Tapa Valla Kultuurikeskuse ja Tapa Valla Spordikeskuse direktorite tutvustus
  2. EN 130 Eluruumi üürile andmine – Mati Kanarik
  3. EN 132 Eestkostest tulenevate ülesannete täitmine – Mati Kanarik
  4. EN 131 Huvikooli õppetasust vabastamine – Aune Suve-Kütt
  5. EN 133 Tapa valla teede ja tänavate asfaltkatte löökaukude ja kattepragude paikamine 2020 eduka pakkumuse kinnitamine – Jaanus Annus
  6. VOE  Arvamuse andmine Maleva VI karjääri kaevandamise loa taotluse juurde koostatud eksperthinnangute kohta – Mailis Alling
  7. EN 134 Hindade kehtestamise Tapa Valla spordikeskuses – Indrek Jurtšenko
  8. EN 136 Tegevustoetuse taotluste rahuldamine – Indrek Jurtšenko
  9. EN 135 Raha eraldamine tegevustoetuseks sotsiaalvaldkonnas 2020. aasta eelarvest – Rain Sepping