« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt 11.11.2020

 1. EN 690 Taotluste rahuldamata jätmine – Aune Suve-Kütt
 2. EN 687 Jäneda Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine – Anne Roos
 3. EN 693 Lehtse Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine – Anne Roos
 4. VOE „Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ tegevuskava perioodiks 2021-2024 heakskiitmine" – Marko Teiva
 5. EN 691 Ehitusloa andmine – Mati Tamm
 6. EN 696 Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
 7. EN 692 Maa ostueesõigusega erastamise võimalikkus ning teenindusmaa määramine Läpi küla Kulli maaüksusele – Linda Kelu-Toome
 8. EN 697 Vaba metsamaa erastamise võimalikkusest – Linda Kelu-Toome
 9. EN 688, 689 Katastriüksuse jagamine – Linda Kelu -Toome
 10. EN 681 Väikehanke „Lehtse spordi- ja mänguväljaku rajamine" tulemuste kinnitamine– Ene Orgusaar
 11. EN 695, 698, 699, 700, 701 Vallavara võõrandamine otsustuskorras – Helen Ruberg
 12. EN  702 Hoonestusõiguse seadmise tingimuste määramine – Margit Halop
 13. EN 694 Tapa valla ajalehe kuulutuste ja reklaamide hinnakirja kehtestamine – Alina Roditšenko