Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt 13.01.2021

 
1. EN 8 Kingi vastuvõtmine – Marko Teiva
2. EN 10 Vallavara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine – Marko Teiva
3. EN 6, 7 Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse kinnitamine ja kompensatsioon määramine – Linda Kelu-Toome
4. EN 11 Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks – Linda Kelu-Toome
5. EN 9 Projekteerimistingimuste väljastamine - Mati Tamm
6. EN  12 Väikehanke „Tapa Gümnaasiumi kahe klassiruumi remont" tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
7. EN _ Riigihanke "Tapa spordi- ja vabaajakeskuse ehitustööde kontsessioon" alustamine ja alusdokumentide kinnitamine. 
8. ENM 13 Tapa valla haridusasutustes õpilaskoha tegevuskulu ja lasteaiakoha arvestusliku maksumuse kinnitamine – Helen Ruberg
9. EN _ Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Indrek Jurtšenko