« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 18.11.2020

 
1. EN 703 Toetuse eraldamine Tapa valla 2020. aasta eelarvest – Aune Suve-Kütt
2. EN 715 Õpilase sõidukulude hüvitamine – Anne Roos
3. EN 704, 709, 710 Kasutusloa andmine – Mati Tamm
4. EN 711 Ehitusloa andmine – Mati Tamm 
5. EN 714 Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
6. EN 705 Elektrienergia ostmise minikonkursi (viitenumber 229392) tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
7. EN 706 Riigihanke „Avatud noortekeskuse teenus" (viitenumber 228007) tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
8. EN 707 Riigihanke „Elektripaigaldiste käidukorraldusteenus" (viitenumber 228054) tulemuste kinnitamine– Ene Orgusaar
9. EN 712 Liikluskorralduse muutmine Eha tänaval Tapa linnas – Jaanus Annus
10. EN 713 Sõidukikaardi ja teenindajakaardi väljastamine – Jaanus Annus 
11. EN 717 Hädaolukorra lahendamise plaani kinnitamine – Andrus Freienthal, Gennadi Sults
12. EN 708 Tapa valla tunnustusliikide, aukodaniku nimetus, teenetemärk ja aasta tegu, erimeenete kujunduste kinnitamine – Indrek Jurtšenko
13. EN  702 Hoonestusõiguse seadmise tingimuste määramine – Margit Halop
14. EN 716 Komisjoni moodustamine – Riho Tell